Lenntech Wasseraufbereitung & Luftreinigung Lenntech Wasseraufbereitung & Luftreinigung

Eaton-Patrone-Filter

Hayflow

Material

POXL

PEXL

LCR

-

Micron rating

1     µm

5     µm

10   µm

25   µm

50   µm

100 µm

-

Filter element

Ø 180mm x 700mm

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elements box

8

Product Datasheet

LOFSORB Activated Carbon Cartridges

Product

LA

-

Length

4 = 4 7/8"

5 = 5"

9 = 9 3/4"

10 = 10"

20 = 20"

30 = 30"

-

Extruded Carbon

E

-

Fineness

1 = 1µm

2 = 5µm

3 = 10µm

-

Type

01= D 71 mm

02= D 65 mm

04= D110mm

Product Datasheet

LOFTOP Nylon 6.6 Absolute Filter Cartridges

Product

LTN

-

Length

5 = 5"

9 = 9 3/4"

10 = 10"

19 = 19,5"

20 = 20"

30 = 30"

39 = 39"

40 = 40"

-

Micron rating    

0,5 µm

1    µm

3    µm

5    µm

10  µm

30  µm

50  µm

70  µm

90  µm 

-

Absolute

A

-

Adaptor configuration

1=SOE-2 O-rings 226 flat cap

2=SOE-2 O-rings 222 spear

3=SOE-2 O-rings 226 bayonet spear

4=SOE-2 O-rings 222flat cap

Product Datasheet

LOFTREX Industrial Filter Cartridges

Product

LX

-

Length

5 = 5"

9 = 9 3/4"

10 = 10"

19 = 19,5"

20 = 20"

29 = 29 1/4"

30 = 30"

39 = 39"

40 = 40"

50 = 50"

-

Miron rating

1  µm

3  µm

5  µm

10 µm

20 µm

30 µm

50 µm

75 µm

Produkt Datei

LOFTREX M Filter Cartridge

Übersicht

Product

LTN

-

Length

5 = 5"

9 = 9 3/4"

10 = 10"

19 = 19,5"

20 = 20"

30 = 30"

39 = 39"

40 = 40"

-

Micron rating    

0,5 µm

1    µm

3    µm

5    µm

10  µm

30  µm

50  µm

70  µm

90  µm

120µm

- M -

Adaptor configuration

1=SOE-2 O-rings 226 flat cap

2=SOE-2 O-rings 222 spear

3=SOE-2 O-rings 226 bayonet spear

4=SOE-2 O-rings 222flat cap

Produkt Datei

LOFWIND String Wound Filter Cartridges

Übersicht

Product

LW

-

Length

5 = 5"

9 = 9 3/4"

10 = 10"

19 = 19,5"

20 = 20"

29 = 29 1/4"

30 = 30"

39 = 39"

40 = 40"

-

Material

B = bleached cotton

H = glas fiber, baked

P = polypropylene

W = washed polypropylene

-

Core

P = polypropylene

S = stainless steel 316

T tinned steel

-

Micron rating

0,5 µm

1   µm

3   µm

5   µm

10 µm

30 µm

50 µm

75 µm

100µm

150µm

LOFCLEAN

Übersicht

LOFMEM SERIES

LOFMEM-B

Übersicht

LOFMEM-E

Übersicht

LOFMEM-G

Übersicht

LOFMEM-Q

Übersicht

LOFMEM-T

Übersicht

LOFMEM-V

Übersicht

LOFMEM-W

Übersicht

LOFPLEAT SERIES

LOFPLEAT-AG

Übersicht

LOFPLEAT-EE

Übersicht

LOFPLEAT-GG

Übersicht

LOFPLEAT-HE

Übersicht

LOFPLEAT-HF

Übersicht

LOFPLEAT-HF-G

Overview

LOFPLEAT-HP

Übersicht

LOFPLEAT-HT

Übersicht

LOFPLEAT-HV

Übersicht

LOFPLEAT-RS

Übersicht

LOFSORB

Übersicht

LOFTOP

Übersicht

LOFTOP CL

Übersicht

LOFTOP N

Übersicht

LOFTREX

Übersicht

Für weitere Informationen oder ein Angebot, kontaktieren Sie Lenntech: Antworten Form oder per Telefon +31 152 755 705

Über Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 705
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved